top of page
ค้นหา
  • Readclassic

บทประพันธ์เพลง Three Bagatelles ใต้ร่มเงา 4.33


บทประพันธ์เพลง Three Bagatelles ใต้ร่มเงา 4.33


เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญ ความจงใจ หรือความซวย ก็ไม่รู้แน่ เมื่อในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน เกิดมีนักประพันธ์สองคน ได้เผอิญประพันธ์เพลงที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันอย่างมาก เพียงแต่ว่าทั้งสองคนอยู่กันคนละทวีป โดยงานประพันธ์เพลงที่แต่งขึ้นก่อนมีชื่อว่า 4.33 และตามด้วย Three Bagatelles ซึ่งบทประพันธ์ทั้งสองใช้แนวคิดความเงียบสงบในการแต่งนั้นเอง


เริ่มกันที่บทประพันธ์เพลง 4.33 ของทาง John Cage เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ซึ่งงานประพันธ์เพลงชิ้นนี้ถูกแต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยบทประพันธ์เพลง 4.33 ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับตัว John Cage ก็ว่าได้ และผลงานชิ้นนี้ยังคงถูกกล่าวขานกันจนถึงปัจจุบัน


บทประพันธ์ 4.33
บทประพันธ์ 4.33

ในส่วนของบทประพันธ์เพลง Three Bagatelles เป็นผลงานของนักประพันธ์ชาวฮังการีนามว่า กิยอร์กี ลิเกตี (György Ligeti, 1923 - 2006) แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 ซึ่งมีอายุห่างจากบทประพันธ์เพลง 4.33 เป็นระยะเวลาเพียง 9 ปี โดยบทประพันธ์เพลง Three Bagatelles มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Trois Bagatelles


บทประพันธ์เพลง Three Bagatelles ได้แสดงโชว์อย่างเป็นทางการครั้งแรกต่อกลุ่ม Fluxus ที่เดินทางมาชมในปี 1962 ประเทศเยอรมนี โดยกลุ่ม Fluxus คือการรวมกลุ่มกันของเหล่า จิตรกร นักประพันธ์เพลง นักออกแบบ และนักกวี ซึ่งในภาคส่วนของดนตรีกลุ่มนี้ เรียกได้ว่ารับอิทธิพลจาก John Cage และกลุ่ม Neo Dadaism


György Ligeti

ทั้งนี้ทางหนังสือ "เสียงของศตวรรษ" ได้กล่าวอ้างถึง Ligeti ไว้ว่า ตัวของเขาเองก็ไม่ทราบว่า John Cage ได้เขียนบทประพันธ์เพลง 4.33 ขึ้นมาก่อนแล้ว เพราะถ้าตัวเขารู้ เขาเองก็คงไม่เขียนบทประพันธ์เพลง Three Bagatelles ออกมาในลักษณะนี้อย่างแน่นอน


สุดท้ายนี้เราไม่อาจทราบได้ว่าบทประพันธ์เพลง Three Bagatelles เกิดขึ้นจากความบังเอิญ ความจงใจ หรือความซวยของ Ligeti กันแน่ แต่ที่รู้ ๆ ก็คือ บทประพันธ์เพลง Three Bagatelles มันได้เข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของบทประพันธ์เพลง 4.33 อย่างปฏิเสธไม่ได้


Three Bagatelles*อ้างอิงข้อมูล

หนังสือ เสียงของศตวรรษ (ปี 2560)


Commentaires


bottom of page