top of page
ค้นหา
  • Readclassic

รูปแบบการประพันธ์เพลงแบบ Limited Aleatorism

หนึ่งรูปแบบดนตรีเสี่ยงทาย ที่มีการพัฒนาไปอีกขั้น


นักประพันธ์เพลงชาวโปรแลนด์ นามว่า Witold Roman Lutosławski (1913-1994) ผู้พัฒนาวิธีการประพันธ์เพลงแบบ Limited Aleatorism เนื่องด้วยแนวคิดของดนตรีสมัยใหม่มีความยุ่งยาก เคร่งครัด และซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้บรรเลงจะต้องพบเจอความซับซ้อนของวิธีการเล่น รวมไปถึงรูปแบบจังหวะที่วุ่นวาย เป็นต้น


Witold Roman Lutosławski

การประพันธ์แบบ Limited Aleatorism เปรียบเปรยได้ว่าเป็นการปลดปล่อยอิสรภาพบางส่วน คืนให้กับนักดนตรี ซึ่งแนวคิดนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกโน้ตเพลงใหม่ โดยเทคนิควิธีการประพันธ์ถูกพัฒนามาจากดนตรีเสี่ยงทายของ John Cage ซึ่งวิธีการของ Limited Aleatorism ได้ลดความเป็นอิสระของการประพันธ์ของดนตรีเสี่ยงทายแบบเดิมลง


ความต้องการที่จะลดความซับซ้อนของ Witold Roman Lutosławski ได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกโน้ตในบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น การไม่มีเส้นกั้นห้อง การไม่ใส่เครื่องหมาย # / b หรือ Natural เนื่องจากไม่มีเส้นกั้นห้อง แต่ได้แก้ไขเป็นการระบุเครื่องหมายไว้ที่โน้ตตัวที่ต้องการใส่แทน เป็นต้น


ตัวอย่าง Limited Aleatorism
ตัวอย่างเทคนิด Limited Aleatorism

ความพยายามที่จะทำให้นักดนตรีมีความสะดวกสบายขึ้นในการบรรเลง ส่งผลทำให้การเขียนบันทึกโน้ตเพลงแต่ละครั้ง อาจกินเวลานานกว่ากว่าการบันทึกโน้ตแบบปกติอยู่พอสมควร


อ่านเพิ่มเติม peoplepill.com/people/witold-lutoslawski

Comentários


bottom of page