top of page
ค้นหา
  • Readclassic

บทประพันธ์เพลงที่เก่าแก่ที่สุดของโลก


เคยสงสัยกันไหมว่า บทประพันธ์เพลงที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ปัจจุบันมีอายุเท่าไหร่ ?


Hurrian Hymn to Nikkal หรือ h.6 คือ บทประพันธ์เพลงที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในขณะนี้ เท่าที่มีการค้นพบกันในปัจจุบัน โดยบทประพันธ์เพลง Hurrian Hymn to Nikkal มีอายุมากกว่า 3,400 ปี เรียกได้ว่าบทประพันธ์เพลงถูกแต่งขึ้นก่อนเริ่มคริสตกาลเป็นพันปีก็ว่าได้

บทประพันธ์เพลง Hurrian Hymn to Nikkal ได้ถูกค้นพบที่เมืองโบราณอูการิ (Ugarit) ซึ่งปัจจุบันคือตอนเหนือของประเทศซีเรีย โดยผู้คนพบคือชาวฝรั่งเศสในช่วงปี 1950


สภาพเมืองโบราณอูการิในปัจจุบัน


การค้นพบในครั้งนั้นไม่ได้มีเพียงบทประพันธ์เพลง Hurrian Hymn to Nikkal เท่านั้น ยังมีการค้นพบตำราต่าง ๆ อีกหลายประเภทรวมอยู่ด้วย โดยปัจจุบันบทประพันธ์เพลงHurrian Hymn to Nikkal ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดามัสกัสในประเทศซีเรียพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดามัสกัสในประเทศซีเรีย


สำหรับบทประพันธ์เพลง Hurrian Hymn to Nikkal ไม่มีการระบุถึงผู้ประพันธ์เป็นใคร โดยบทประพันธ์ได้ถูกเขียนจดบันทึกไว้บนแผ่นดินเผาด้วยของแหลมเหมือนปากกา ซึ่งรูปแบบการเขียนบทประพันธ์มีความเก่าแก่และมีความซับซ้อน พร้อมทั้งมีการระบุถึงเครื่องดนตรีชื่อว่า Sammûm ที่จะต้องเล่นไปพร้อม ๆ การร้องอีกด้วยbottom of page