top of page
ค้นหา
  • Readclassic

Figured Bass คืออะไร ?เรียกว่าเป็นหนึ่งวิธีการยอดนิยมสำหรับดนตรีในช่วงยุค Baroque (1600-1750) กับเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด ซึ่งในช่วงเวลานั้นการบันทึกโน้ตที่แนวเบสจะเป็นเพียงตัวโน้ตเดียว และมีเลขกำกับไว้เหนื่อโน้ตเบส ดังตัวอย่างที่ 1 และ 2ตัวเลขจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกลุ่มโน้ตที่เหลือของเสียงประสานหรือที่เรียกกันว่า "คอร์ด" นั้นเอง ซึ่งใช้การอิงจากการนับขั้นคู่ของแนวเบส ทั้งนี้ในปัจจุบันไม่นิยมใช้วิธีการลักษณะนี้แล้ว

Comments


bottom of page