top of page
ค้นหา
  • Readclassic

Voltage Control Oscillator (VCO)

Basic Sound Synthesis Series

Voltage Control Oscillator คือแหน่งกำเนิดเสียงที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญของ ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) ทั้งในรูปแบบ โมดูลาร์ (Modular) และรูปแบบอื่น ๆ ระดับเสียง (Pitch) จะขึ้นอยู่กับค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาไม่ว่าจะเป็นการกดคีย์บอร์ด (Keyboard) หรือโมดูลประเภท Quantizer ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของค่าที่เรียกว่า CV (Control Voltage) โดยปกติ 1 VCO จะสามารถกำเนิดเสียงได้หนึ่งโน้ตต่อหนึ่งครั้ง กรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเสียงพร้อมกันมากกว่าหนึ่งเสียง จึงจำเป็นต้องมี VCO มากขึ้นตามจำนวนที่ต้องการจะใช้ ไว้ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือ ซอฟต์แวร์ (Software) ในปัจจุบันนั้นได้มีทางเลือกให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้มากมายHardware โมดูลจากค่าย Make Noise : DPO


Waveform

คือลักษณะของคลื่นเสียงในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งออกมาได้ดังนี้

  • Sine

  • Square

  • Triangle

  • Sawtooth

  • Noise


ทั้งหมดนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือก Waveform มาใช้งานตามต้องได้อย่างอิสระให้เกิดเสียงในลักษณะต่าง ๆ ตัวอย่าง หากต้องการสร้างเสียงในลักษณะคล้ายเครื่องดนตรีประเภท"เครื่องลมไม้ (Woodwind)" เช่น โอโบ (Oboe) สามารถนำคลื่นเสียง Square ที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้งานได้ และ Sawtooth อาจะนำมาใช้เลียนแบบเสียงประเภทเครื่อง"ทองเหลือง (Brass)" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมอื่น ๆ อีกด้วย หรือแม้แต่นำมารวมกันทุกคลื่นเสียง โดยหลายครั้งการนำคลื่นเสียงมาผสมกันมาก ๆ จะทำให้เกิดเสียงที่เรียกว่า Noise


"Noise" มีความสำคัญอย่างไร และสามารถนำมาใช้งานได้อย่างไร

บางครั้งสำหรับบางคนแล้ว Noise อาจะเป็นเสียงรบกวนที่ฟังนานๆ ไม่ได้ หรือสำหรับบางคนเสียงประเภทนี้นั้นไพเราะจนไม่อาจหยุดฟังมันได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว "Noise" นั้นอยู่รอบตัวเราทุกคนอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว อาทิ เสียงคลื่นของน้ำทะเล หรือแม้แต่เสียงของ โทรทัศน์ที่สัญญาณขาดหาย จนเกิดเสียงซ่าขึ้น กรณีข้างต้นล้วนแล้วคือเสียงที่เรียกว่า Noise ทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าเสียงน้ำทะเลทำไมกลับรู้สึกไม่ใช่เสียงรบกวนแต่อย่างใดทั้งๆ ที่เป็นคลื่นเสียงประเภทเดียวกันกับโทรทัศน์ที่สัญญาณขาดหาย หรืออาจจะเป็นเพราะรสนิยมและประสบการณ์ฟัง ตัวอย่างการใช้งานเสียง Noise ที่นิยมใช้บ่อย ๆ ก่อนจะเกิด"แซมเพลอร์ (Sampler)" คือเสียงประเภท"เพอร์คัสชั่น (Percusstion)" เช่น เสียงกระเดื่อง (Bass Drum) หรือไฮแฮท (Hi-Hat)


การนำเสียง Noise มาใช้ในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ความน่าสนใจของดนตรีไฟฟ้า (Electronic music) หรือเสียงสังเคาะห์ (Sound synthesis) นั้นคือผู้ใช้สามารถสร้างเสียงที่แปลกประหลาดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีอะคูสติกส์ (Acoustic) ซึ่งสิ่งนี้คือสเน่ห์ที่ทำให้ทั้งนักดนตรี นักแต่งเพลง และนักออกแบบเสียง ต่างเลือกใช้กับงานหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น VCO คือส่วนประกอบพื้นฐานที่สำหรับของผู้ที่สนใจดนตรีไฟฟ้าComments


bottom of page