top of page
ค้นหา
  • Readclassic

ตะกั่วเป็นพิษฆ่า Beethoven? : ผลการวิจัยเส้นผมชี้สาเหตุโรคร้าย

Beethoven ตายไปเกือบ 200 ปี ยังมีประเด็นที่ต้องให้พูดถึง


ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์เส้นผมที่คาดว่าเป็นของ Beethoven (เบโธเฟน) สองชิ้น (Bermann Lock และ Halm-Thayer Lock) ซึ่งตรวจพบว่ามีปริมาณตะกั่วสูง สารหนู และปรอท อยู่ในปริมาณสูงจากเส้นผมของเขาเส้นผมของ Beethoven

โดยปริมาณตะกั่วสูงกว่าค่าปกติถึง 64-95 เท่า ซึ่งจัดเป็นภาวะตะกั่วเป็นพิษ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้ยินของ Beethoven แบบโดยตรง เพราะภาวะตะกั่วเป็นพิษอาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ไต และการได้ยินอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยก็ไม่สามารถชี้ชัดว่าอาการตะกั่วเป็นพิษเป็นสาเหตุเดียวของการเสียชีวิตหรือหูดับของ Beethoven 

มีการสันนิษฐานว่าตะกั่วสะสมในร่างกายของเขาตลอดหลายปีจากอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งในสมัยนั้นมีการเติมตะกั่วลงไปเพื่อเพิ่มความหวาน ในส่วนของปรอทอาจมาจากปลาที่เขาบริโภค ซึ่งแหล่งที่มาอาจปนเปื้อนปรอทจากโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับการค้นพบข้อมูลในครั้งนี้ อาจช่วยไขปริศนาอาการไตวายและภาวะตับวายขอ Beethoven ก่อนเสียชีวิตที่มาข้อมูล

Comments


bottom of page